CPM Homework Banner
12-23.

Pregunta de opción múltiplemúltiple: Calcula el volumen de la pirámide de base rectangular de la derecha.

  1. units

  1. units

  1. units

  1. units

  1. none of these

B