CPM Homework Banner

Home > INT3S > Chapter 8 > Lesson 8.3.2 > Problem 8-120

8-120.

Usa los tres ceros para escribir el polinomio en la forma factorizada.

p(x) = (x − (−1))(x − (−2 + 5i))(x − (−2 − 5i))

Multiplica los dos polinomios complejos.

(x − (−2 + 5i))(x − (−2 − 5i))
x2 + 4x + 29

Multiplica el resultado por (x + 1).

(x + 1)(x2 + 4x + 29)

p(x) = x3 + 5x2 + 33x + 29